Wikia

Mafia Wars Wiki

Clans/Pinoy Death Squad

< Clans

9,897pages on
this wiki
Comments14
Mw more-mafia 350x287 Clans
Click on the link below to search for your respective Clan
Index

* - 0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


CLAN
Pinoy Death Squad
Full Name: Pinoy Death Squad
Tags: [P.D.S.]

[P.D.S.] Pin☠y Death SquadEdit

Para to lahat na pinoys na mahilig na maging kapamilya at kapuso sa paglalaro nang Mafia Wars sa Facebook, serving since July 18, 2009.

Pamilya. Hustisya. Dignidad. Respeto. Delikadeza.
‘Yan ang mga prinsipyong nagpapatatag sa samahan ng Pin☠y Death Squad.


[P.D.S.] Mandirigmang Pin☠y" Godfather

Around Wikia's network

Random Wiki